Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU "U FOJTA"

Witamy Państwa serdecznie w naszym ośrodku i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji naszego ośrodka w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. Każdy gość hotelu ,korzysta z basenu na własną odpowiedzialność.
 3. Do korzystania z basenu letniego upoważnia tylko i wyłącznie podpisanie osobnego regulaminu w recepcji Ośrodka "U Fojta"
 4. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 następnego dnia.
 5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 6. Pensjonat zobowiązany jest:
  • zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,
  • bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w pensjonacie,
 7. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
 8. W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 7.00.
 9. Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy.
 10. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 11. Zachowanie osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 12. Pensjonat może przyjąć gości ze zwierzętami po uprzednim uzgodnieniu tego z gospodarzami ośrodka
 13. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 15. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy grillu oraz na placu zabaw.
 16. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU LETNIEGO "U fojta"

 

 • Korzystanie z basenu dla gości Ośrodka „U Fojta” jest bezpłatne.
 • Każdy gość hotelu korzysta z basenu na własną odpowiedzialność ,po uprzednim podpisaniu regulaminu w recepcji Ośrodka U Fojta
 • Basen jest czynny od 9.00 do 20.00.
 • Dzieci do lat 18 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych- swoich opiekunów, którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz stosowanie się do powyższego regulaminu.
 • Zabrania się rezerwowania leżaków nad basenem ręcznikami lub innymi przedmiotami.
 • Zabrania się korzystania na basenie z ręczników używanych w łazienkach oraz koców i innych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu pokoju hotelowego!
 • Zabrania się skakania do basenu pod jakimkolwiek pozorem!
 • Zabrania się biegania na terenie przyległym do basenu!
 • Zabrania się ochlapywania osób korzystających z terenu przyległego do basenu!
 • Korzystający z basenu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracownika nadzorującego basen.
 • Niestosowanie się naszego gościa lub dziecka będącego pod jego opieką do powyższego regulaminu spowoduje konieczność usunięcia go ( wraz z dzieckiem ) z terenu basenu.
 • Hotel nie przewiduje żadnych ulg, ani rekompensat z tytułu niekorzystania z basenu z przyczyn osobistych lub z powodu konieczności zastosowania punktu 9 niniejszego regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.